nase predajne dveri

DobreDvere

Spôsob platby

Kupujúci môže platbu vykonať:

- V hotovosti v mieste podnikania predávajúceho /viď zoznam predajní/ alebo na mieste a čase dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúcim,

- Bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho dobredvere.eu 

Čísla účtov: 

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
číslo BÚ : 0424 106 482 / 0900

IBAN: SK93 0900 0000 0004 2410 6482

Bankové spojenie : ČSOB

číslo BÚ : 4019881678 / 7500

IBAN: SK61 7500 0000 0040 1988 1678

*V prípade úspešnej platby prevodom na náš bankový účet Vás budeme kontaktovať na Vašu emailovú adresu potvrdzujúcim emailom.