Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Zavolajte nám, sme tu pre vás   800 - 2000 0948 365 012 eshop@ekoprofil.sk

Kupujúci môže platbu vykonať:

- V hotovosti v mieste podnikania predávajúceho /viď zoznam predajní/ alebo na mieste a čase dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúcim,
- Bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho dobredvere.eu 

Čísla účtov: 

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
číslo BÚ : 0424 106 482 / 0900

IBAN: SK93 0900 0000 0004 2410 6482

Bankové spojenie : ČSOB

číslo BÚ : 4019881678 / 7500

IBAN: SK61 7500 0000 0040 1988 1678

*V prípade úspešnej platby prevodom na náš bankový účet Vás budeme kontaktovať na Vašu emailovú adresu potvrdzujúcim emailom.

Spôsob doručenia:

Dodanie tovaru alebo služby

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar alebo službu čo najrýchlejšie podľa svojich schopností a možností. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty dodania tovaru alebo služby z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O predĺžení lehoty bude kupujúci oboznámený taktiež s dôvodom, prečo sa táto lehota predlžuje.

Spôsob dodania tovaru a služby

Predávajúci bude dodávať tovar osobne, alebo prostredníctvom poštovej služby. V prípade záujmu bude tovar dodávaný kuriérskou spoločnosťou, za ktorú bude vopred stanovená výška ceny za túto službu. Po odovzdaní na prepravu, preberá zodpovednosť za škodu prepravca. Predávajúci sa zaväzuje o aktuálnom mieste tovaru upozorniť kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy.