Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Zavolajte nám, sme tu pre vás   800 - 2000 0948 365 012 eshop@ekoprofil.sk

Návod na montáž dverového krídla 

Upozornenie: Doporučujeme súčasne inštalovať rám s krídlom dverí.

Podla toho, či budete inštalovať krídlo dverí s jednoduchou alebo nastavitelnou zárubňou, postupujte podľa návodu priloženého k danej zárubní.

Zkontrolujte, či vzdialenosť medzi závesmi na zárubní zodpovedajú rozmerom dverových závesov ( Všetky druhy dverí, dodávaných spoločnosťou D.R.E., je možné skrátiť max o 60 mm)
Po osadení dverí skontrolujte ich funkčnosť

Návod na montáž a zásady používania interiérových dverí DRE

Interiérové dvere DRE sú určené k uzavieraniu otvorov vo stenách medzi jednotlivými miestnosťami. Používajú sa v obytných a ďalších budovách, kde nie sú požiadavky na špeciálne protipožiarne a iné opatrenia. Pre dvere sú vhodné suché a vetrané priestory, v ktorých nedochádza k prudkým zmenám teploty.

Inštalácia zárubní a dverí je nutné vykonávať v súlade s technickým plánom podľa príslušnej normy či predpisu, vypracovaného pre príslušný objekt, alebo podľa návodu ktorý je súčasťou daného výrobku.

Dvere je možné osadiť v miestnostiach, kde sú už dokončené stavebné práce, ako sú práce na omietkach, podlahách a podobne. Omietka steny by mala byť dokončená po okraj otvoru určeného k inštalácii zárubne. Po inštaláciach zárubne už není vhodné vykonávať „mokré“ dokončovacie stavebné práce.

Interiérové dvere idú inštalovať len v suchých priestoroch, ktoré nemajú zvýšenú vlhkosť. To sa taktiež týka prepravy, skladovaniu a používaniu.

V zárubniach určených do priestoru, kde sa bežne umývajú podlahy, je potrebné spodok zárubne natrieť silikónom. Zároveň je nutné pri montáží zárubne natrieť silikónom aj hranu – spojnicu zárubne s podlahou. Medzery medzi stenou a zárubňou by mali byť utesnené izolačným materiálom.

Dvere je možné skrátiť maximálne o 60 mm.

Otvorené krídlo dverí by sa nemalo samovoľne zatvárať. V dodávaných dverách sú štandardne používané zámky v rozsahu 72 mm medzi kľučkou a zámkom dverí, ku ktorým je treba dokúpiť zodpovedajúcie kovanie.

Zatvorené dvere sa nesmú pri pohybe kľučkou hýbať.

Interiérové dvere DRE zodpovedajú STN 746481:2000, ktorá dovoľuje odchylku a toleranciu deklarovaného rozmeru.

Dvere je potrebné čistiť prostriedkami určenými na čistenie nábytku, alebo mierne navlhčenou handrou. Interiérové dvere by nemali prichádzať do styku s vodou.

Fólia dverí není odolná voči acetonu, octu. Ich použitie môže spôsobiť viditeľné, neodstraniteľné stopy.

Interiérové dvere spoločnosti D.R.E. sp. z o.o bolo testované Štátnym ústavom hygieny vo Varšave a bol im udelený atest č. HK/1297/01/2004 dňa 23. novembra 2013.